Ewelina Bazyluk

Absolwentka kierunku społeczna psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Od 2007 roku pracuje jako psycholog i terapeuta. Posiada certyfikat specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Była konsultantem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Jest także współautorką naukowego artykułu odnoszącego się do tego jak człowiek spostrzega własne ciało. Jako członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego niesie pomoc potrzebującym pomocy psychologicznej. W związku z ciągłym rozwojem regularnie uczestniczy w szkoleniach zawodowych. Pracuje eklektycznie, wykorzystując techniki z różnych nurtów psychologicznych tj. podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, podejścia systemowego, podejścia poznawczo- behawioralnego, podejścia humanistycznego i innych.

„Ludzie różnią się od siebie, są na różnych etapach znajomości siebie i w różnych momentach swojego życia, mają różne potrzeby i możliwości, dlatego pracuję integralnie/eklektycznie. Chcę wspierać w rozwoju, więc używam do tego zróżnicowanych metod.”

Poznajmy się:

Ewelina Bazyluk Psycholog na Facebook

ewelina_bazyluk_psycholog – na Instagram

@eb-psycholog na TikTok

Uwierzytelnione opinie pacjentów na stronie: ZnanyLekarz.plBarbara Ronowicz-Woźna

Absolwenta Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła 4-letnią Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest także absolwentką 2-letniego Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Zarówno Szkolenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym jak i Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbyła także szkolenie i staż z mediacji zgodne ze standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywała m. in. w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach, w IV Klinice Psychiatrycznej w Szpitalu Bródnowskim oraz na oddziale intensywnej terapii psychiatrycznej w szpitalu dla młodzieży w Maidenhead w Anglii. Przez wiele lat pracowała także jako wolontariuszka w sektorze pozarządowym m. in. w Fundacji Spełnionych Marzeń, Powiślańskiej Fundacji Społecznej oraz w Polskim Czerwonym Krzyżu.

Uwierzytelnione opinie pacjentów na stronie: ZnanyLekarz.pl


Barbara Smolik

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która obecnie odbywa nauki na 4 – letniej szkoły psychoterapii poznawczo – behawioralnej CBT posiadającej członkostwo Europen Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Ukończyła staże w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień – Lublin, w Oddziale Dziennym Szpitala Psychiatrycznego –Tworki, Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieskiej Linii – Warszawa. Od lat czynnie uczestniczy w warsztatach prowadzonych przez Polski Instytut Ericksonowski. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w kolejnych kursach i szkoleniach z zakresu psychoterapii i psychoonkologii. Pracowała jako psycholog w Szpitalnym Zespole Wsparcia w Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Obecnie zawodowo związana jest z hospicjum onkologicznym (stacjonarnym i domowym ) w Warszawie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.