czas trwania cena jest zależna od osoby terapeuty
Konsultacja psychologiczna indywidualna 50min 180zł
Terapia indywidualna /młodzież po 14r.ż., dorośli/ 50min 180zł