czas trwania cena
Konsultacja psychologiczna indywidualna 50min 250zł
Terapia indywidualna /młodzież po 14r.ż., dorośli/ 50min 250zł