Konsultacja psychologiczna – to najczęściej pierwsze spotkanie z psychologiem, które ma na celu wstępne zdiagnozowanie problemu, z którym zgłasza się osoba oraz zaplanowanie kolejnych kroków prowadzących do jego rozwiązania. Jest to okazja do tego, by zweryfikować oczekiwania dotyczące pomocy psychologicznej. Z konsultacji psychologicznej często korzystają osoby, które szukają odpowiedzi na konkretne pytania (dotyczące np. wychowania dzieci, czy problemów w pracy) lub osoby, które nie podjęły jeszcze decyzji o rozpoczęciu terapii, a czują potrzebę zmiany w swoim życiu. Konsultacja psychologiczna to 1-2 spotkania.

Terapia indywidualna – stanowi formę pomocy psychologicznej. Terapeuta towarzyszy pacjentowi w zrozumieniu istoty przeżywanych przez niego problemów i ich rozwiązywaniu. Proces ten służy uzyskaniu w sposób konstruktywny trwałej zmiany, której autorem jest sam pacjent.
Z terapii indywidualnej mogą skorzystać osoby, które m.in. odczuwają trudności emocjonalne, chciałyby odzyskać psychiczną równowagę, poprawić relacje z innymi ludźmi. Psychoterapia indywidualna stwarza możliwość przyjrzenia się własnym myślom, uczuciom, potrzebom, celom, przekonaniom i wartościom. Podczas psychoterapii odnosimy się do osobistych możliwości danej osoby, by rozwijać jej wewnętrzny potencjał w kierunku zwiększenia satysfakcji z różnych sfer życia. Rozpoczęcie terapii poprzedza wstępne spotkanie konsultacyjne, podczas którego ustalane są zasady terapii oraz jej cele i czas trwania.

Terapia młodzieży – okres dorastania wiąże się często z różnymi trudnościami natury psychicznej. Poczucie niezrozumienia rodzi frustrację i często sprawia, że nastolatek odgradza się murem od najbliższych osób. Terapia młodzieży to spotkania z psychologiem, w atmosferze bezpieczeństwa, mające na celu wsparcie młodej osoby i udzielenie jej pomocy w odnalezieniu się w świecie dorosłych.


 

*Poradnia psychologiczna Warszawa wszystkie formy pomocy psychologicznej  prowadzi również w języku angielskim.

PRZYJMUJEMY STACJONARNIE LUB ONLINE- w zależności od preferencji Klienta.