Świadczymy usługi psychologiczne, do których zaliczają się: terapia psychologiczna, wsparcie psychologiczne, konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja. Do naszego gabinetu zgłaszają się osoby, które potrzebują wsparcia emocjonalnego, informacji, poszerzenia perspektywy, rozwiązania bieżącego dylematu, albo takie, które szukają trwałej zmiany w swoim zachowaniu.

Konsultacja psychologiczna – to pierwsze spotkania z psychologiem, które mają na celu wstępne zdiagnozowanie problemu, z którym zgłasza się osoba oraz zaplanowanie kolejnych kroków prowadzących do jego rozwiązania (w tym gabinecie lub w ramach pomocy świadczonej przez innych specjalistów). Jest to okazja do tego, by zweryfikować oczekiwania dotyczące pomocy psychologicznej. Konsultacja psychologiczna to 1-4 spotkania.

Terapia indywidualna – stanowi formę pomocy psychologicznej. Terapeuta towarzyszy pacjentowi w zrozumieniu istoty przeżywanych przez niego problemów i ich rozwiązywaniu. Proces ten służy uzyskaniu w sposób konstruktywny trwałej zmiany, której autorem jest sam pacjent.
Z terapii indywidualnej mogą skorzystać osoby, które m.in. odczuwają trudności emocjonalne, chciałyby odzyskać psychiczną równowagę, poprawić relacje z innymi ludźmi. Terapia indywidualna stwarza możliwość przyjrzenia się własnym myślom, uczuciom, potrzebom, celom, przekonaniom i wartościom. Podczas sesji odnosimy się do osobistych możliwości danej osoby, by rozwijać jej wewnętrzny potencjał w kierunku zwiększenia satysfakcji z różnych sfer życia. Rozpoczęcie terapii poprzedza wstępne spotkanie konsultacyjne, podczas którego ustalane są zasady terapii oraz jej cele i czas trwania.

Terapia młodzieży – okres dorastania wiąże się często z różnymi trudnościami natury psychicznej. Poczucie niezrozumienia rodzi frustrację i często sprawia, że nastolatek odgradza się murem od najbliższych osób. Terapia młodzieży to spotkania z psychologiem, w atmosferze bezpieczeństwa, mające na celu wsparcie młodej osoby i udzielenie jej pomocy w odnalezieniu się w świecie dorosłych.


 

*Poradnia psychologiczna Warszawa wszystkie formy pomocy psychologicznej  prowadzi również w języku angielskim.

Obecnie pracujemy wyłącznie w formie spotkań online.