Wyobrażenia a rzeczywistość. Jak zmienia się związek na przestrzeni czasu

Czym jest miłość? Jak wygląda idealny związek? A właściwie jak „powinien” wyglądać związek dwojga ludzi? Gdyby próbować odpowiedzieć na te pytania sięgając do książek, filmów lub tekstów piosenek, można by było dojść do wniosku, że po okresie perypetii i nieporozumień nadchodzi szczęśliwy finał i ludzie zaczynają ze sobą żyć  „długo i szczęśliwie”. Uważny obserwator życia zauważy jednak, że coś tu  jest nie tak. Porównując swój związek do tego z komedii romantycznych okazuje się, że są to dwie zupełnie różne rzeczywistości. Dla wielu osób to odkrycie niesie za sobą frustrację i poczucie zagubienia, zaczyna się zastanawiać kto i na jakim etapie popełnił błąd. Wyobrażenie o związku niczym z bajek Disney`a rodzi wiele nieporozumień i trudności.  W tym artykule chciałabym pokazać fragment tego,  co już psychologia wie na temat tej specyficznej relacji międzyludzkiej.

Jednym z częściej powtarzanych mitów jest przekonanie, że dwoje ludzi , jeżeli naprawdę się kocha, to chce tego samego, natomiast związek dwojga ludzi nie jest monolitem. Nie jesteśmy jednym, tym samym, nie chcemy tego samego i  w tym samym czasie.

Na pewnym etapie bycia razem spada zainteresowanie drugą osobą czy zainteresowanie seksem, a tym samym satysfakcja z życia codziennego. To jest moment, kiedy para często zgłasza się do terapeuty. Jeżeli to robi, to wie, że miłość trzeba budować, pielęgnować. Potrzeba tu „silnych rąk”, dobrego planu, elastyczności, czasu, gotowości na rozwiązywanie nieprzewidzianych problemów.

Bogdan Wojciszke, w książce „Psychologia Miłości” przedstawił obraz miłości jaki wyłania się z badań naukowych. Wyróżnił jej trzy składniki:

– intymność- pozytywne uczucia i towarzyszące im działania, które wywołują przywiązanie, bliskość i wzajemną zależność partnerów od siebie. Poziom intymności  w początkowych fazach związku rośnie, by pod koniec związku powoli opadać.

– namiętność- silne emocje pozytywne ( zachwyt, pożądanie, radość) oraz negatywne (ból, niepokój, zazdrość, tęsknota), których ekspresja przejawia się wraz z silnym pobudzeniem fizycznym. Dynamika namiętności na przestrzeni związku jest gwałtowna, szybko rośnie w początkowych fazach związku, następnie równie szybko i gwałtownie opada na przestrzeni czasu.

– zobowiązanie- decyzje, myśli i działania ukierunkowane na przekształcenie relacji miłosnej w trwały związek oraz na utrzymanie tego związku pomimo występowania różnych przeszkód. Zobowiązanie buduje sie powoli, już zbudowane przez jakiś czas utrzymuje sie na stałym poziomie, by po zakończeniu związku spaść niemalże do zera.

Według typologii zaprezentowanej w książce Wojciszke można wyróżnić następujące fazy związku miłosnego:

  1. zakochanie- w tym okresie występuje prawie wyłącznie namiętność.
  2. romantyczne początki- kiedy oprócz namiętności zaczynamy również budować intymność w związku.
  3. związek kompletny – mówi się o nim wtedy, gdy namiętność, intymność i zobowiązanie występują jednocześnie.
  4. związek przyjacielski – poziom intymności i zobowiązania utrzymuje się na tym samym poziomie, co we wcześniejszej fazie ale brakuje juz namiętności.
  5. związek pusty- trzyma nas ze sobą jedynie zobowiązanie.
  6. rozpad związku- wycofanie zobowiązania.

Powyższe rozróżnienie jest próbą pokazania dynamiki związku, która dość często statystycznie się powtarza, jest to jednocześnie duże uproszczenie relacji międzyludzkich. Jeżeli odkryłeś, że „żyli długo i szczęśliwie” u Ciebie się nie sprawdza i masz ochotę dopisać własny, prawdziwy „happy end” zapraszam na spotkanie.


Autor: Ewelina Bazyluk