Ewelina Bazyluk

Absolwentka kierunku Społeczna psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Od 2008 roku pracuje jako psycholog. Posiada certyfikat Terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR oraz certyfikat specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Była konsultantem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Jest także współautorką naukowego artykułu, który odnoszącego się do tego jak człowiek spostrzega własne ciało. Jako członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego niesie pomoc potrzebującym pomocy psychologicznej. W związku z ciągłym rozwojem regularnie uczestniczy w szkoleniach zawodowych.

Ewelina Bazyluk na facebook

Uwierzytelnione opinie pacjentów na stronie: ZnanyLekarz.pl


Martyna Choińska

W Pracowni Psychologicznej Drogowskazy zajmuje się psychoterapią i diagnozą osób dorosłych. Świadczy także pomoc psychologiczną w zakresie seksuologii. Od 2008 roku pracuje jako psycholog, poddając swoje działania regularnej superwizji. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, uczelni która rekomendowana jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jako absolwentka Podyplomowych Studiów w Zakresie Pomocy Psychologicznej zdobyła wykształcenie w dziedzinie Seksuologii. Aktualnie odbywa specjalizację w dziedzinie psychologii klinicznej w Warszawie. Ukończyła także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej bogate doświadczenie podparte kierunkowym wykształceniem zdobywała pracując w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, w wielu Poradniach Zdrowia Psychicznego na terenie Wielkopolski oraz obywając staż w Zakładzie Seksuologii, Psychiatrii i Psychoterapii w Poradni Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich oraz innych placówkach w Warszawie. Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Nowodworskim Centrum Medycznym. Członkini Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.


Barbara Ronowicz-Woźna

Absolwenta Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła 4-letnią Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest także absolwentką 2-letniego Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Zarówno Szkolenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym jak i Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbyła także szkolenie i staż z mediacji zgodne ze standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywała m. in. w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach, w IV Klinice Psychiatrycznej w Szpitalu Bródnowskim oraz na oddziale intensywnej terapii psychiatrycznej w szpitalu dla młodzieży w Maidenhead w Anglii. Przez wiele lat pracowała także jako wolontariuszka w sektorze pozarządowym m. in. w Fundacji Spełnionych Marzeń, Powiślańskiej Fundacji Społecznej oraz w Polskim Czerwonym Krzyżu.

Uwierzytelnione opinie pacjentów na stronie: ZnanyLekarz.pl


Barbara Smolik

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która obecnie odbywa nauki na 4 – letniej szkoły psychoterapii poznawczo – behawioralnej CBT posiadającej członkostwo Europen Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Ukończyła staże w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień – Lublin, w Oddziale Dziennym Szpitala Psychiatrycznego –Tworki, Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieskiej Linii – Warszawa. Od lat czynnie uczestniczy w warsztatach prowadzonych przez Polski Instytut Ericksonowski. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w kolejnych kursach i szkoleniach z zakresu psychoterapii i psychoonkologii. Pracowała jako psycholog w Szpitalnym Zespole Wsparcia w Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Obecnie zawodowo związana jest z hospicjum onkologicznym (stacjonarnym i domowym ) w Warszawie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


Z Drogowskazami współpracują:

Agnieszka Łykowska- Tarnowska

Ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi oraz psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jest słuchaczem IV roku Szkoły Psychoterapii CBT-EDU. Ma również kilkuletnie doświadczenie pracy w badaniach klinicznych w dziedzinie psychiatrii i genetyki. Obecnie związana jest ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia“ oraz prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. W codziennej pracy wykorzystuje wiedzę medyczną i psychologiczną. Pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz terapii behawioralno- poznawczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego PTP oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB, a także członkiem grupy badawczej sekcji Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach przy PTP.