Zaburzenia erekcji

Choć na temat seksu wiadomo już coraz więcej, pewne sprawy nadal pozostają w sferze tabu, zwłaszcza jeżeli związane są z pewnego rodzaju zaburzeniami. Mowa o tak zwanych dysfunkcjach seksualnych polegających na nieprawidłowym przebiegu reakcji seksualnych, takich jak np. zaburzenia erekcji. Jest to najczęstsze zaburzenie seksualne, z którym borykają się mężczyźni z między 21 a 75 rokiem życia. Z badań wynika, że aż 1 na 10 mężczyzn w tej określonej grupie wiekowej ma problemy z erekcją, które polegają na braku stwardnienia lub niedostatecznym usztywnieniu, braku usztywnienia i powiększenia penisa, co w rezultacie uniemożliwia bądź w znacznym stopniu utrudnia odbycie stosunku płciowego. Należy jednak podkreślić, że przez zaburzenia erekcji rozumie się stan, w którym niezdolność do odbycia stosunku seksualnego poprzez brak erekcji jest problemem uporczywym i występującym często.
Problemy z erekcją mogą mieć różne podłoże. Najczęściej są wynikiem współwystępowania kilku czynników etiologicznych, nie tylko organicznych, ale także psychologicznych. Osoby cierpiące na cukrzycę, choroby serca i układu krążenia, miażdżycę, nadciśnienie oraz chorobę wieńcową, choroby układu neurologicznego, zaburzenia hormonalne w tym szczególnie niedobór testosteronu oraz choroby gruczołu krokowego towarzyszące starzeniu się są znacznie bardziej narażone na problemy z erekcją. A to z kolei może prowadzić do chorób psychicznych oraz depresji. Ważnym czynnikiem w problemach z erekcją jest nadużywanie substancji psychoaktywnych, czyli alkoholu, narkotyków oraz nikotyny, a także niektórych grup leków.
Czynniki psychologiczne, które mogą powodować problemy z erekcją mają silny związek z emocjonalnością człowieka. Silny lub długotrwały stres, a także z pozoru błahe problemy emocjonalne, takie jak choćby brak pewności siebie i trudności z nawiązaniem i podtrzymaniem kontaktu towarzyskiego mogą wpłynąć negatywnie na naszą aktywność seksualną. Wcześniejsze doświadczenia wyniesione z dotychczasowego życia seksualnego, które wspominamy negatywnie również mogą mieć ogromny wpływ na problemy z erekcją. Wśród czynników psychologicznych istnieje także odczucie lęku przed ciążą bądź chorobą weneryczną, którą można się zarazić podczas stosunku. W sytuacji, w której mężczyzna cierpiący na zaburzenia wzwodu członka pozostaje w stałym związku, należy przyjrzeć się także innym czynnikom związanym z jakością tego związku: czy nie pojawiają się poważniejsze konflikty, jaki jest stopień zaufania i zrozumienia.
Warto jednak pamiętać, że pojawienie się takich trudności w sporadyczny kontaktach seksualnych, przy uwzględnieniu silnego napięcia czy zmęczenia jest zjawiskiem zupełnie normalnym. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni obarczeni stresem dnia codziennego a także zmęczeniem mogą mieć chwilowe problemy. Jeżeli jednak mężczyzna cierpi na uporczywie powracający problem wzwodu członka, lub cierpi na brak możliwości osiągnięcia erekcji, zażywa leki lub jest obciążony chorobą somatyczną z grupy ryzyka, powinien zastanowić się nad wizytą u seksuologa. Pokonując strach i wstyd można pomóc sobie skutecznymi formami terapii, kładąc nacisk na łączenie metod farmakologicznych i niefarmakologicznych, którymi są różne metody psychoterapeutyczne (psychoterapia indywidualna, metody treningowe, psychoterapia par).

Autor Martyna Choińska