Konsultacja psychologiczna – to najczęściej pierwsze spotkanie z psychologiem, które ma na celu wstępne zdiagnozowanie problemu, z którym zgłasza się osoba oraz zaplanowanie kolejnych kroków prowadzących do jego rozwiązania. Jest to okazja do tego, by zweryfikować oczekiwania dotyczące pomocy psychologicznej. Z konsultacji psychologicznej często korzystają osoby, które szukają odpowiedzi na konkretne pytania (dotyczące np. wychowania dzieci, czy problemów w pracy) lub osoby, które nie podjęły jeszcze decyzji o rozpoczęciu terapii, a czują potrzebę zmiany w swoim życiu. Konsultacja psychologiczna to 1-2 spotkania.

Psychoterapia indywidualna – stanowi formę pomocy psychologicznej. Terapeuta towarzyszy pacjentowi w zrozumieniu istoty przeżywanych przez niego problemów i ich rozwiązywaniu. Proces ten służy uzyskaniu w sposób konstruktywny trwałej zmiany, której autorem jest sam pacjent.
Z psychoterapii indywidualnej mogą skorzystać osoby, które m.in. odczuwają trudności emocjonalne, chciałyby odzyskać psychiczną równowagę, poprawić relacje z innymi ludźmi. Psychoterapia indywidualna stwarza możliwość przyjrzenia się własnym myślom, uczuciom, potrzebom, celom, przekonaniom i wartościom. Podczas psychoterapii odnosimy się do osobistych możliwości danej osoby, by rozwijać jej wewnętrzny potencjał w kierunku zwiększenia satysfakcji z różnych sfer życia. Rozpoczęcie terapii poprzedza wstępne spotkanie konsultacyjne, podczas którego ustalane są zasady terapii oraz jej cele i czas trwania.

Konsultacja rodzinna – to spotkanie kilku bliskich lub/i spokrewnionych ze sobą osób z psychologiem, mające na celu pomoc w rozwiązaniu jakiegoś dylematu, zażegnaniu kryzysu związanego z trudną sytuacją itp. Konsultacja rodzinna to spotkanie podczas którego psycholog zadaje ważne pytania, kieruje rozmową i dba o bezpieczną atmosferę. Psycholog może również podzielić się swoim doświadczeniem odpowiadając na nurtujące rodzinę pytania, nie może natomiast udzielić jednoznacznych rad co zrobić w danej sytuacji.

Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii obejmuje m.in. następujące problemy:

– czynnościowe zaburzenia seksualne (zaburzenia erekcji, zaburzenia podniecenia, ból podczas stosunku, przedwczesny wytrysk, zaburzenia orgazmu)
– nałogowa masturbacja
– lęk przed stosunkiem seksualnym
– brak akceptacji orientacji seksualnej oraz niepewność co do orientacji seksualnej
– trudności partnerskie (w nawiązywaniu relacji, w komunikacji w sferze seksualnej).
Pierwsze wizyty mają charakter konsultacyjny i diagnostyczny. Na podstawie wywiadu seksuologicznego oraz zastosowanych testów psychologicznych określany jest problem oraz formułowane są oczekiwania i cele terapii. 
Psycholog seksuolog  w odróżnieniu od lekarza seksuologa prowadzi terapię dysfunkcji powstałych na tle psychogennym. Psycholog nie ma uprawnień do wystawiania recept lub zwolnień lekarskich. Posiada kompetencje do prowadzenia terapii.

Terapia par – jest to pomoc psychologiczna oferowana dwóm osobom, pozostającym w bliskim związku (hetero- lub homo- seksualnym, formalnym lub nieformalnym) mająca na celu pomoc w zmianie dotychczasowego modelu funkcjonowania. Terapia par wymaga dobrej woli obojga partnerów.

Terapia młodzieży – okres dorastania wiąże się często z różnymi trudnościami natury psychicznej. Poczucie niezrozumienia rodzi frustrację i często sprawia, że nastolatek odgradza się murem od najbliższych osób. Terapia młodzieży to spotkania z psychologiem, w atmosferze bezpieczeństwa, mające na celu wsparcie młodej osoby i udzielenie jej pomocy w odnalezieniu się w świecie dorosłych.


 

*Poradnia psychologiczna Warszawa wszystkie formy pomocy psychologicznej  prowadzi również w języku angielskim.